mimoškolní

Tag

Škola se zúčastní prezentace na každoroční Burze práce a přehlídce středních škol pro žáky základních škol i veřejnost.
Akce, která je určena nejen pro žáky, ale i pro kariérové a výchovné poradce základních a středních škol, pomůže účastníkům při výběru vhodného studijního oboru potřebného pro získání představených pracovních pozic. Seznámení se s konkrétním pracovním prostředím a praktickým životem firmy je významným prvkem rozhodovacího procesu při budování vlastní kariéry. Naše škola se zúčastní exkurze spojenou...
Akce, která je určena nejen pro žáky, ale i pro kariérové a výchovné poradce základních a středních škol, pomůže účastníkům při výběru vhodného studijního oboru potřebného pro získání představených pracovních pozic. Seznámení se s konkrétním pracovním prostředím a praktickým životem firmy je významným prvkem rozhodovacího procesu při budování vlastní kariéry. Naše škola se zúčastní exkurze spojenou...
Bližší informace podá Mgr. Tomáš Perutka.
1 5 6 7