Bakalářské studium – obor Účetnictví a daně

Důležité sdělení

ohledně přístupu do budovy VOŠ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

pro bakalářské programy
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava neotvírá v akademickém roce 2023/2024 studium bakalářských oborů na detašovaném pracovišti Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí.

Studijní program:

Účetnictví a daně

Studijní obor:

Účetnictví a daně  NOVÝ OBOR

Na Obchodní akademii a VOŠ Valašské Meziříčí je od akademického roku 2020/21 možno studovat již tři bakalářské obory.

Jako novinku nabízíme studentům od akademického roku 2020/2021 možnost studovat v prezenční formě 3-letý bakalářský program Účetnictví a daně.

Obsahem bakalářského studia programu Účetnictví a daně je získání znalostí a praktických dovedností zejména v oblastech účetnictví podnikatelských subjektů, kapitálových společností či nevýdělečných organizací, manažerského účetnictví, mezinárodních aspektů finančního účetnictví, daňové evidence, přímých a nepřímých daní či daňové správy. Potřebné znalosti a dovednosti mohou studenti získat například při studiu následujících předmětů:

 • Účetnictví A a B
 • Účetnictví kapitálových společností
 • Manažerské účetnictví A
 • Mezinárodní aspekty finančního účetnictví
 • Účetnictví nestátních neziskových organizací
 • Přímé daně A
 • Daňová evidence
 • Fundamentals of Accounting and Taxes
 • Nepřímé daně A
 • Účetnictví a daně individuálního podnikatele
 • Využití ICT v účetnictví
 • Odborná praxe.

Udělovaný akademický titul: „bakalář“ (ve zkratce Bc.) uváděný před jménem.