Rozšiřující studium učitelství Písemná a elektronická komunikace

Ve spolupráci s VŠE Praha otevíráme od září 2023 rozšiřující studium učitelství předmětu Písemná a elektronická komunikace.

Studium je dvousemestrální realizované kombinovanou formou (prezenční – účastí studentů, distanční asynchronní výukou v LMS prostředí prostřednictvím MS Teams), vždy jednou za 14 dní v sobotu. V blocích absolvujete celkem 13 předmětů, z nichž je většina zaměřena na konkrétní vzdělávací obsah, který se vztahuje k výuce Písemné a elektronické komunikace s důrazem na didaktiku písemné a elektronické komunikace, ovládnutí klávesnice hmatovou metodou, základy ekonomiky, právní minimum, metody online výuky a digitální vzdělávací nástroje, didaktiku ekonomických předmětů aj.

Součástí vzdělávací plánu jsou také předměty pedagogická psychologie a pedagogika s pedagogickou komunikací s rozšiřujícím akcentem. Praktická příprava je podpořena řízenou pedagogickou praxí.

Studium je zakončeno kolokviem a obhajobou práce.

Celoživotní vzdělávání je zpoplatněno.

Více informací pro uchazeče na stránkách VŠE pod tímto odkazem.