Přijímací řízení pro rok 2021/2022

Informace ke zkoušce v náhradním termínu pro uchazeče najdete v tomto příspěvku.

V rámci 1. kola přijímacího řízení se koná jednotná přijímací zkouška.

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

  • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou na 3. května 2021
  • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou na 4. května 2021
  • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 2. června 2021 
  • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 3. června 2021
Kritéria pro přijetí:
Přijímací řízení

Další informace o přijímacím řízení na střední školu najdete na portále ZKOLA a Cermat.

Otevírané studijní obory
63-41-M/02 Obchodní akademie 60 žáků
18-20-M/01 Informační technologie 30 žáků
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 30 žáků

Nabízíme přípravné kurzy
z matematiky a českého jazyka!

Pro ty, kteří chtějí zvýšit svoje šance...

UPOZORNĚNÍ pro uchazeče

Škola nevyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.