Přijímací řízení pro rok 2023/2024

Otevírané studijní obory
63-41-M/02 Obchodní akademie 60 žáků
18-20-M/01 Informační technologie 30 žáků
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 30 žáků

V rámci 1. kola přijímacího řízení se koná jednotná přijímací zkouška. Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo příjimacího řízení: do 1. března 2023. Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

  • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou na 13. dubna 2023
  • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou na 14. dubna 2023
  • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 10. května 2023
  • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 11. května 2023
Úpravy přijímacích zkoušek pro šk. rok 2023/2024
pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem:

Škola NEVYŽADUJE lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Další informace o přijímacím řízení na střední školu najdete na portále ZKOLA a Cermat.

Nabízíme přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka!

Pro ty, kteří chtějí zvýšit svoje šance...
Přihlásit se můžete až do 21. února.