Přijímací řízení pro rok 2024/2025

Otevírané studijní obory
63-41-M/02 Obchodní akademie 60 žáků
18-20-M/01 Informační technologie 30 žáků
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 30 žáků
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 30 žáků

Termíny přijímacích zkoušek

1. řádný termín – 12. dubna 2024
2. řádný termín – 15. dubna 2024

1. náhradní termín – 29. dubna 2024
2. náhradní termín – 30. dubna 2024

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 budou zveřejněna nejpozději 31. ledna 2024.

K přihlášce na všechny maturitní obory není potřeba dokládat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Nabízíme přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka!

Pro ty, kteří chtějí zvýšit svoje šance...
Přihlásit se můžete až do 20. února.