Celostátní matematická soutěž

31. ročník se uskutečnil

5. dubna 2024 v 9:00

na soutěžních střediscích

Základní informace o soutěži

Mgr. Vít Hanák

Mgr. Vít Hanák

organizátor matematické soutěže
+420 571 755 513
kabinet 243 hlavní budova
More Detail

Soutěž založil Mgr. Milan Rakušan v roce 1993. Od 7. ročníku pokračoval v organizaci soutěže Mgr. Aleš Kubíček a od roku 2006 je hlavním organizátorem Mgr. Vít Hanák.

Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ, vyhlašovaná MŠMT a organizovaná JČMF v sedmi kategoriích podle typu školy, probíhá ve dvou kolech:

  1. školní kolo – probíhá na jednotlivých školách, zadání soutěžních prací tvoří vyučující těchto škol, kteří práce také opravují. Ze školních kol jsou vybíráni soutěžící do kola celostátního.
  2. celostátní kolo – probíhá na vybraných soutěžních střediscích, z každé školy lze přihlásit nejvýše tři soutěžící do kategorie I., II., III. – nematuritních oborů a nejvýše dva soutěžící do kategorie IV., V., VI. a VII. – maturitních oborů.

Zadání a opravu soutěžních prací v jednotlivých kategoriích zajišťují autoři příkladů, kteří sestavují také pořadí v jednotlivých kategoriích.

31. ročník Celostátní matematické soutěže se uskuteční: 5. dubna 2024 od 9:00 na soutěžních střediscích.

Přihlášku do soutěže odešlete do 22. března 2024 na zvolené soutěžní středisko.

Organizátor

Mgr. Vít Hanák

Mgr. Vít Hanák

organizátor matematické soutěže
+420 571 755 513
kabinet 243 hlavní budova
More Detail

Kategorie soutěžících

Tříleté učební obory
I. 1. ročník tříletých učebních oborů
Učivo ZŠ mimo lomené výrazy
II. 2. ročník tříletých učebních oborů
Výrazy, lineární rovnice, slovní úlohy
III. 3. ročník tříletých učebních oborů
Stereometrie po válec, funkce, práce s grafem, slovní úlohy, obecný trojúhelník
Čtyřleté studijní obory
IV. 1. ročník studijních oborů
Učivo ZŠ, úprava výrazů, lineární rovnice a nerovnice, slovní úlohy goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
V. 2. ročník studijních oborů
Kvadratické rovnice, nerovnice a funkce, práce s grafem, slovní úlohy
VI. 3. ročník studijních oborů
Planimetrie, stereometrie, obecný trojúhelník, exponenciální a logaritmická funkce a rovnice
VII. 4. ročník studijních oborů
Posloupnosti, kombinatorika, pravděpodobnost, komplexní čísla, analytická geometrie po přímku

Soutěžní střediska

Střední škola informatiky a spojů


Čichnova 23
624 00 Brno

Střední průmyslová škola


Havlíčkova 426
470 01 Česká Lípa

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště


Hradební 1029
500 03 Hradec Králové

Integrovaná střední škola


Obrněné brigády 2258/6
350 11 Cheb

SOŠ a SOU


Dubská 967
272 03 Kladno

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky


Šamánkova 500/8
460 01 Liberec

 


Litomyšl

SOUs Škoda, a. s.


V. Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav

Střední škola elektrotechnická


Na Jízdárně 30
702 00 Ostrava 1

SPŠ


Klínovecká 1197
363 01 Ostrov

Střední škola informatiky a finančních služeb


Klatovská 200 G
301 24 Plzeň

SPŠ stavební Josefa Gočára


Družstevní ochoz 1659/3
140 00 Praha 4

Střední škola řemesel


Gen. Krátkého 30
787 01 Šumperk

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola


Benešovo nám. 1
415 49 Teplice

Střední škola stavební


Kubišova 1214
674 01 Třebíč

Obchodní akademie a VOŠ


Masarykova 101/18
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí

SPŠ Zlín


tř. Tomáše Bati 4187
762 47 Zlín