Obory středoškolského studia

Obchodní akademie
Informační technologie
Veřejnosprávní činnost
Obchodní akademie

Studijní obor: 63-41-M/02 – čtyřleté studium

Absolventi Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ve Valašském Meziříčí mají po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky tyto možnosti uplatnění:

 • nastoupit do pracovního poměru jako odborný ekonomický pracovník
 • samostatně podnikat v oboru obchodu nebo ekonomických služeb
 • organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc
 • nastoupit do pracovního poměru v oblasti veřejné správy
 • pokračovat ve studiu VOŠ na Obchodní akademii Valašské Meziříčí nebo na jiné vyšši odborné škole jiném pomaturitním oboru
 • pokračovat ve studiu na vysoké škole
Učební plán
Informační technologie

Studijní obor: 18-20-M/01 – čtyřleté studium

Obor je určen především pro žáky, kteří mají zájem nejen o dokonalou znalost hardware počítače, ale také o znalosti z oblastí počítačové grafiky, tvorby webových aplikací, počítačových sítí, programování a databází. Naší snahou je pokrýt co nejširší oblast IT oboru a ve výuce sledujeme ty nejmodernější a nejaktuálnější trendy a technologie (Bootstrap, mobilní aplikace, online marketing).

Absolvent oboru umí navrhnout a vytvořit webové stránky různými způsoby, grafické návrhy (vektorová, rastrová, 3D grafika) a prezentace. V oblasti programování má znalosti v programovacím jazyce Java a umí navrhnout a naprogramovat desktop aplikaci. Orientuje se v problematice počítačových sítí, jejich provozu a zabezpečení.

Jeho znalosti jsou rozšířeny o dovednost psaní všemi deseti a zpracování obchodní korespondence.

Absolventi tohoto oboru mají po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky tyto možnosti uplatnění:

 • nastoupit do pracovního poměru jako odborník v IT, konzultant informačních systémů
 • samostatně podnikat v oboru IT
 • pokračovat ve studiu VOŠ na Obchodní akademii Valašské Meziříčí nebo na jiné vyšší odborné škole v jiném pomaturitním oboru,
 • pokračovat ve studiu na vysoké škole v oboru IT
Učební plán
Veřejnosprávní činnost

Studijní obor: 68-43-M/01 – čtyřleté studium

Absolvent oboru Veřejnosprávní činnost je připraven zejména

 • k uplatnění na různých pozicích spojených s výkonem ekonomických a administrativních činností v organizacích na různých úrovních státní správy,
 • pro výkon ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí, měst a dílčích správních agend územních, ústředních či jiných orgánů státní správy,
 • k uplatnění také jako podnikatel v oblasti ekonomických, obchodně podnikatelských a jiných činností,
 • k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.
Učební plán