Přípravné kurzy pro žáky základních škol

Každoročně naše škola pořádá přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka k přijímacím zkouškám, určeným žákům ZŠ, kteří se hlásí na jakoukoliv střední školu. Kurzy probíhají v měsících únor a březen v rozsahu 10 vyučovacích hodin za každý předmět z dvojice matematika a český jazyk. Jejich náplní je opakování učiva základní školy, přesně podle katalogů požadavků k přijímacím zkouškám na SŠ. Součástí kurzu je také řešení konkrétních příjímacích zkoušek z minulých let.

Přípravné kurzy letos proběhnou online. Výuka bude probíhat přes Microsoft Teams.

V matematice vám budou vždy týden předem zaslána předtočená videa z dané kapitoly, kde budou řešené vzorové úlohy. Tyto videa si může každý z vás prohlédnout dle svých individuálních časových možností (samozřejmě i opakovaně). V následujícím týdnu pak proběhnou podle daného harmonogramu (viz termíny pro MAT) 2 vyučovací hodiny online, ke kterým se bude moci každý přihlášený účastník kurzu připojit.

Přihlášky se podávají elektronicky, termín odeslání je 19. února.

Přihláška
Termíny kurzů
Matematika
(vždy v pondělí)
Český jazyk
(vždy v úterý)
22. února
operace s reálnými čísly
23. února
úvodní vstupní test + rozbor
1. března
poměr, přímá a nepřímá úměra, procenta
2. března
slovní zásoba + test s rozborem
15. března
algebraické výrazy a lineární rovnice
16. března
slovní druhy + test s rozborem
22. března
slovní úlohy
23. března
větné členy + test s rozborem
29. března
geometrie v rovině a prostoru
30. března
souvětí + test s rozborem
Kurzy budou probíhat online vždy v odpoledních hodinách
od 15:15 h do 16:45 h.

Kolik za kurz zaplatíte?

Z matematiky i z českého jazyka

(10 hodin + 10 hodin)
1000,-Kč vč. DPH

Jen z českého jazyka

(10 hodin)
550,-Kč vč. DPH

Jen z matematiky

(10 hodin)
550,-Kč vč. DPH