Přípravné kurzy pro žáky základních škol

Každoročně naše škola pořádá přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka k přijímacím zkouškám, určeným žákům ZŠ, kteří se hlásí na jakoukoliv střední školu. Kurzy probíhají v měsících únor a březen v rozsahu 10 vyučovacích hodin za každý předmět z dvojice matematika a český jazyk. Jejich náplní je opakování učiva základní školy, přesně podle katalogů požadavků k přijímacím zkouškám na SŠ. Součástí kurzu je také řešení konkrétních příjímacích zkoušek z minulých let.

Přihlášky se podávají elektronicky, termín odeslání je 21. února.

V případě velkého zájmu může být kurz MAT i v úterý a kurz CJL i v pondělí.

Termíny kurzů
Matematika
(vždy v pondělí)
Český jazyk
(vždy v úterý)
27. února
operace s reálnými čísly
28. února
úvodní vstupní test + rozbor
6. března
poměr, přímá a nepřímá úměra, procenta
7. března
slovní zásoba + test s rozborem
13. března
algebraické výrazy a lineární rovnice
14. března
slovní druhy + test s rozborem
20. března
slovní úlohy
21. března
větné členy + test s rozborem
27. března
geometrie v rovině a prostoru
28. března
souvětí + test s rozborem
Kurzy budou probíhat vždy v odpoledních hodinách
od 15:30 h do 17:00 h.

Kolik za kurz zaplatíte?

Jen z českého jazyka

(10 hodin)
650,-Kč vč. DPH

Jen z matematiky

(10 hodin)
650,-Kč vč. DPH

Z matematiky i z českého jazyka

(10 hodin + 10 hodin)
1200,-Kč vč. DPH