Nadační fond STUDENT

Nezisková organizace Nadační fond STUDENT byla založena s cílem získávat finanční prostředky od právnických a fyzických osob, aby zpětně mohla škole pomoci financovat celou řadu aktivit, které by jinak byly omezeny.

Navrhovaná výše Vašeho příspěvku na celou dobu studia dítěte je 2.000 Kč. Žáci budou používat hodnoty, na nichž se podíleli jejich předchůdci a zároveň tyto prostředky budou užitečně sdruženy na financování dalších, nadstandardních forem výuky. Ve statutu nadačního fondu je také organizace školního plesu a různých soutěží, které nelze zúčtovat v běžném účetnictví školy.

Zaplacenou částku lze dle Zákona o dani z příjmů § 15 odst. 8 a § 20 odst. 8 uplatnit jako odčitatelnou položku ze základu daně jak u právnických, tak i fyzických osob, podnikatelů i občanů (částka musí činit alespoň 1.000 Kč).

Částku můžete zaplatit hotově nebo převést ze svého bankovního účtu. Pro identifikaci plátce (dárce) uvádějte v poznámce pro příjemce jméno a příjmení žáka a třídu, kterou žák navštěvuje. Částku je možno uhradit i hotově.

Upozornění:
Na smlouvě musí být uveden ten z rodičů (nebo firma, podnikatel), který bude částku uplatňovat při ročním zúčtování daně u svého zaměstnavatele (ve svém daňovém přiznání). Po zaplacení částky, obdržíte jako doklad darovací smlouvu. Smlouvu prosím vyplňte ve dvojím vyhotovení. Jeden výtisk zůstává jako doklad Nadačnímu fondu, druhou obdržíte potvrzenou zpět.

Za hospodaření odpovídá správní rada ve složení

Ing. Helena Škrlová – předsedkyně,
Ing. Elen Válková,
Mgr. Ivo Koláček,
Mgr. Robert Sigmund, DiS – hospodář.

Darovací smlouva

ke stažení

Možnosti platby

NA ÚČET
Jednorázový příkaz k úhradě na číslo účtu: 1767068339/0800.

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu, kterou váš syn/dcera navštěvuje.

HOTOVĚ
Kabinet č. 113, Robert Sigmund, budova Obchodní akademie.

Kontaktní adresa

Nadační fond STUDENT
Masarykova 101/18,
Krásno nad Bečvou
757 01  Valašské Meziříčí

IČ: 62334638

Datová schránka:
3ub59z6

V případě dotazů volejte:
+420 571 755 512
Mgr. Robert Sigmund, DiS.

  • Vaše příspěvky z minulých období byly použity např. na:
  • zakoupení nových počítačů, projektorů a další techniky pro odborné učebny
  • vybavení informačního střediska a knihovny novými odbornými publikacemi, beletrií, elektronickými čtečkami knih
  • nákup speciálního softwaru
  • příspěvky poskytnuté žákům ve formě úhrad jízdného, ubytování apod. při různých soutěžích, exkurzích, veletrzích apod.
  • příspěvky pro rozvoj mezinárodní spolupráce
  • finanční úhrady lektorům za přednášky s odbornou tematikou pro studenty
  • finanční příspěvek na zakoupení sportovního vybavení (lodě, kola apod.)