Školní poradenské pracoviště

Mgr. Robert Sigmund, DiS.

výchovný poradce a preventista
+420 777 636 274
místnost 218 školka
More Detail

Konzultační hodiny

Úterý6:45-7:45    11:15-15:15

Nabízené služby

  • problémy osobní povahy
  • problémy v oblasti studijní a výchovné
  • problémy ve třídě
  • konzultace v oblasti dalšího vzdělávání
  • péče o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami
  • péče o zdravotně postižené žáky
  • péče o talentované žáky
  • prevence rizikového chování
  • konzultace se školním psychologem
  • zajištění seminářů pro třídní kolektivy