Mgr. Robert Sigmund, DiS.

Mgr. Robert Sigmund, DiS.

výchovný poradce a preventista
+420 777 636 274
místnost 218 školka

V rámci školního poradenského pracoviště pracuje školní psycholožka a výchovný poradce, který plní ve škole současně funkci preventisty.

Během školního roku spolupracují nejen s vedením školy a třídními učiteli, ale hlavně s žáky, jejich rodiči a dalšími pedagogickými pracovníky.

V rámci Minimálního preventivního programu uskutečňují plánované aktivity a další se odvíjejí dle aktuálních potřeb žáků a pedagogů.