Informační středisko

  +420 571 755 524

Rychlé odkazy:

Informační středisko, které bylo otevřeno 1. 9. 1995, se stalo nedílnou součástí školy. Školní knihovna pozitivně ovlivňuje úroveň výchovně vzdělávacího procesu a samostatnou práci žáků s informacemi. Knihovní fond informačního střediska je zpracován profesionálním knihovním programem Clavius, který je nejrozšířenějším systémem pro veřejné knihovny, ale plně vyhovuje i potřebám knihovny školní.

Naše knihovna pracuje s těmito základními moduly:

 1. Modul vkládání údajů – zabezpečuje vkládání a údržbu informací o fondech knihovny.
 2. Modul ON-Line katalog – umožňuje vyhledávání libovolných údajů o fondech. Prostřednictvím této služby přes internet uživatel zjistí, zda hledaná publikace je ve fondu, v kolika exemplářích se nachází, zda je momentálně dostupná, či zda je půjčena.
 3. Modul výpůjční protokol – modul, který podstatně urychluje, ulehčuje a zpřesňuje výpůjční proces.
 4. Modul revize

Ve studovně informačního střediska mají žáci k dispozici 16 počítačů. Všechny počítače jsou napojeny na lokální počítačovou síť a samozřejmě na Internet. Dále mají k dispozici 4 počítače přímo v knihovně, všechny s možností tisku.

Služby
 1. Výpůjční služby
  • z vlastních zdrojů
  • prostřednictvím MVS
  • elektronické čtečky
 2. Informační služby
  • informace o katalozích
  • přístup do bází dat
  • bibliograficko-informační služby
  • rešeršní služby
  • přístup na Internet
 3. Ostatní služby
  • konzultační – bibliografické citace
  • objednávání knih
  • semináře
  • tisk, kopírování, laminování
   (v případě zaplacení poplatku)

Žákům je k dispozici také seznam literatury, tzv. „literární kánon„, ve kterém si mohou filtrovat knihy dle požadavků.

Výpůjční řád školního informačního střediska

 1. Uživatelem školního informačního střediska se může stát pedagog či student OA a VOŠ zaregistrováním, vystavením čtenářského průkazu a prostudováním výpůjčního řádu. Tímto se uživatel zavazuje, že bude plnit ustanovení výpůjčního řádu a pokyny pracovníka informačního centra.
 2. Čtenářský průkaz bude vystaven po zaplacení poplatku na 1 školní rok ve výši 100,- Kč pro studenty OA a VOŠ a 150,- Kč pro studenty bakalářských studijních oborů. Studenti, kteří vlastní platnou kartu ISIC, získají čtenářský průkaz na základě této karty. Čtenářský průkaz předkládá uživatel ihned po vstupu do informačního střediska. Ztrátu čtenářského průkazu je uživatel povinen hlásit.
 1. Ve školním informačním středisku jsou k dispozici knihy, časopisy, videokazety, CD a CD-ROM. Domů se půjčují pouze knihy a časopisy. Výpůjční lhůta je 1 měsíc u knih a 14 dnů u periodik. Nevrátí-li čtenář půjčené dokumenty ve stanovené lhůtě, bude mu zaslána upomínka a zaplatí poplatek:
  • 1. upomínka 10,- Kč
  • 2. upomínka 20,- Kč (po uplynutí 10 dnů od zaslání 1. upomínky)
  • 3. upomínka 30,- Kč (po uplynutí 10 dnů od zaslání 2. upomínky)
 2. Obsluhu veškerého technického zařízení řídí pracovník školního informačního střediska. Jestliže má uživatel jakékoliv problémy s počítačem, scannerem, tiskárnou či televizí, je povinen toto hlásit vedoucímu centra.
 1. Čtenář je povinen:
  • dodržovat výpůjční řád
  • dodržovat klid
  • řádně zacházet se zapůjčenými materiály a zařízením
 2. Práva a povinnosti čtenáře zanikají:
  • odhlášením
  • odnětím průkazu při nedodržování ustanovení výpůjčního řádu a nerespektování pokynů pracovníka centra
 3. Zvláštní ustanovení:
  • pro školní informační středisko platí jako doplňující řád odborných učeben
  • ve ŠIC je zakázáno konzumovat pokrmy a nápoje
  • pracovník střediska má právo obsazovat počítače dle vlastního uvážení
  • pracovník střediska si vyhrazuje právo na změnu otevírací doby z důvodu jakýchkoliv školních akcí
PROVOZNÍ DOBA SE BUDE V ZÁŘÍ MĚNIT
Tyto údaje neplatí!

Provozní doba informačního střediska:

Pondělí (Mgr. Sigmund)07:00 - 08:25
Úterý (Mgr. Špulířová)07:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Středa (Mgr. Špulířová)07:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Čtvrtek (Mgr. Špulířová)07:00 - 11:00
Pátek (Ing. Válková)07:00 - 09:25

Informační středisko lze využívat i mimo uvedenou dobu na základě domluvy s pracovníky IS. Mgr. Sigmund a Ing. Válková zajišťují v uvedenou dobu pouze služby tisku a kopírování.

Mgr. Pavla Havlová

Mgr. Pavla Havlová

učitelka českého jazyka a společenskovědních předmětů, vedoucí infocentra
+420 571 755 510