Informační středisko

  +420 571 755 524

Rychlé odkazy:

Informační středisko, které bylo otevřeno 1. září 1995, se stalo nedílnou součástí školy. Školní knihovna pozitivně ovlivňuje úroveň výchovně vzdělávacího procesu a samostatnou práci žáků s informacemi.

Ve studovně informačního střediska mají žáci k dispozici 16 počítačů. Všechny počítače jsou napojeny na lokální počítačovou síť a samozřejmě na Internet. Dále mají žáci k dispozici 4 počítače přímo v knihovně, všechny s možností barevného nebo černobílého tisku. Žáci mohou využívat také připojení na školní wi-fi.

Služby
 1. Výpůjční služby
  • knihy a časopisy (z vlastních zdrojů)
 2. Informační služby
  • přístup na Internet
 3. Ostatní služby
  • tisk
  • kopírování
  • skenování
  • laminování
  • kroužková vazba
Mgr. Pavla Havlová

Mgr. Pavla Havlová

vedoucí infocentra, učitelka českého jazyka a společenskovědních předmětů
+420 571 755 510

Provozní doba informačního střediska:

Pondělí *7:15 - 9:30
Úterý *7:15 - 9:30
Středa *7:15 - 9:30
Čtvrtek *7:15 - 9:30
Pátek **10:30 - 12:10

Informační středisko lze využívat i mimo uvedenou dobu na základě domluvy s pracovníky IS.

* Mgr. Sigmund (pondělí, středa) a Ing. Válková (úterý, čtvrtek) zajišťují v uvedenou dobu pouze služby tisku, laminování a kopírování.

** Výpůjční služby zajišťuje Mgr. Havlová (pátek).

Výpůjční řád školního informačního střediska

 1. Uživatelem školního informačního střediska se může stát pedagog či student OA a VOŠ zaregistrováním a prostudováním výpůjčního řádu. Tímto se uživatel zavazuje, že bude plnit ustanovení výpůjčního řádu a pokyny pracovníka informačního centra.
 2. Ve školním informačním středisku jsou k dispozici knihy a časopisy. Výpůjční lhůta je 1 měsíc u knih a 14 dnů u periodik.
 3. Obsluhu veškerého technického zařízení řídí pracovník školního informačního střediska. Jestliže má uživatel jakékoliv problémy s počítačem, scannerem, tiskárnou či televizí, je povinen toto hlásit vedoucímu centra.
 4. Čtenář je povinen:
  • dodržovat výpůjční řád
  • dodržovat klid
  • řádně zacházet se zapůjčenými materiály a zařízením
 1. Práva a povinnosti čtenáře zanikají:
  • odhlášením
  • zrušením registrace při nedodržování ustanovení výpůjčního řádu a nerespektování pokynů pracovníka centra
 2. Zvláštní ustanovení:
  • pro školní informační středisko platí jako doplňující řád odborných učeben
  • ve ŠIC je zakázáno konzumovat pokrmy a nápoje
  • pracovník střediska má právo obsazovat počítače dle vlastního uvážení
  • pracovník střediska si vyhrazuje právo na změnu otevírací doby z důvodu jakýchkoliv školních akcí