Informační středisko

  +420 571 755 524

Rychlé odkazy:

Informační středisko, které bylo otevřeno 1. září 1995, se stalo nedílnou součástí školy. Školní knihovna pozitivně ovlivňuje úroveň výchovně vzdělávacího procesu a samostatnou práci žáků s informacemi.

Ve studovně informačního střediska mají žáci k dispozici 16 počítačů. Všechny počítače jsou napojeny na lokální počítačovou síť a samozřejmě na Internet. Dále mají žáci k dispozici 4 počítače přímo v knihovně, všechny s možností barevného nebo černobílého tisku. Žáci mohou využívat také připojení na školní wi-fi.

Služby
 1. Výpůjční služby
  • knihy a časopisy (z vlastních zdrojů)
  • elektronické čtečky
 2. Informační služby
  • bibliograficko-informační služby
  • přístup na Internet
 3. Ostatní služby
  • tisk
  • kopírování
  • skenování
  • laminování
  • kroužková vazba
  • konzultační – bibliografické citace
  • objednávání knih
Mgr. Pavla Havlová

Mgr. Pavla Havlová

učitelka českého jazyka a společenskovědních předmětů, vedoucí infocentra
+420 571 755 510

Provozní doba informačního střediska:

Pondělí (Mgr. Sigmund)07:30 - 11:15
Úterý (Mgr. Havlová)13:10 - 14:45
Středazavřeno
Čtvrtekzavřeno
Pátek (Ing. Válková)07:30 - 11:15

Informační středisko lze využívat i mimo uvedenou dobu na základě domluvy s pracovníky IS.

Mgr. Sigmund a Ing. Válková zajišťují v uvedenou dobu pouze služby tisku, laminování a kopírování. Výpůjční služby zajišťuje Mgr. Havlová.

Výpůjční řád školního informačního střediska

 1. Uživatelem školního informačního střediska se může stát pedagog či student OA a VOŠ zaregistrováním a prostudováním výpůjčního řádu. Tímto se uživatel zavazuje, že bude plnit ustanovení výpůjčního řádu a pokyny pracovníka informačního centra.
 2. Ve školním informačním středisku jsou k dispozici knihy, časopisy a elektronické čtečky. Výpůjční lhůta je 1 měsíc u knih a 14 dnů u periodik. Nevrátí-li čtenář půjčené dokumenty ve stanovené lhůtě, bude mu zaslána upomínka a zaplatí poplatek:
  • 1. upomínka 10 Kč
  • 2. upomínka 20 Kč (po uplynutí 10 dnů od zaslání 1. upomínky)
  • 3. upomínka 30 Kč (po uplynutí 10 dnů od zaslání 2. upomínky)
 3. Obsluhu veškerého technického zařízení řídí pracovník školního informačního střediska. Jestliže má uživatel jakékoliv problémy s počítačem, scannerem, tiskárnou či televizí, je povinen toto hlásit vedoucímu centra.
 1. Čtenář je povinen:
  • dodržovat výpůjční řád
  • dodržovat klid
  • řádně zacházet se zapůjčenými materiály a zařízením
 2. Práva a povinnosti čtenáře zanikají:
  • odhlášením
  • zrušením registrace při nedodržování ustanovení výpůjčního řádu a nerespektování pokynů pracovníka centra
 3. Zvláštní ustanovení:
  • pro školní informační středisko platí jako doplňující řád odborných učeben
  • ve ŠIC je zakázáno konzumovat pokrmy a nápoje
  • pracovník střediska má právo obsazovat počítače dle vlastního uvážení
  • pracovník střediska si vyhrazuje právo na změnu otevírací doby z důvodu jakýchkoliv školních akcí