Přemýšlíte o studiu u nás?

Pomůžeme Vám s tím!

OBCHODKOVINY

studentský blog

Sekretariát:  +420 606 169 943

aktuální dění ve škole

přijímací řízení 2020

2. kolo přijímacího řízení

do prvního ročníku

Informace k přijetí/nepřijetí uchazeče

PŘIJATÍ

V případě, že

  • jste přijati a máte o uvedený obor zájem, dodejte zápisový lístek v co nejkratší lhůtě, max. do 5 pracovních dnů od zveřejnění (23. 6. 2020)
  • jste přijati a nemáte o uvedený obor zájem, sdělte nám to prostřednictvím zákonného zástupce v co nejkratší lhůtě na adresu: oavalmez@oavm.cz     

Přijatým uchazečům se písemné rozhodnutí o přijetí nevystavuje!

Věnujte, prosím, pozornost těmto formulářům:

NEPŘIJATÍ

  • v případě nepřijetí máte možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí
    do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí

2. kolo přijímacího řízení na VOŠ

čtvrtek 9. července 2020
v 10:00, učebna 205 budovy VOŠ (ul. Jičínská)

K přijímacímu řízení si přineste:

  • vyplněnou přihlášku ke studiu – lze ji získat na stránkách školy
  • platný občanský průkaz
  • fotokopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a fotokopii maturitního vysvědčení, která bude ověřena notářem nebo matrikou (nesmí být ověřena školou, které k tomu nejsou kompetentní)
  • součástí přihlášky je také strukturovaný životopis.
Na nejbližší dobu není naplánována žádná akce. Zkuste to prosím později.

další úspěšná
mobilita studentů

Jsem rád, že jsem měl tu možnost a vybral si zrovna tuto školu.

Cătălin Lupașcu

Jsem rád, že jsem měl tu možnost a vybral si zrovna tuhle zemi a tuto školu. Doporučím ji každému na naší univerzitě.

Cătălin Lupașcu
0
studijních oborů
0
odborných učeben
0
kvalitních pedagogů
0%
absolventů na VŠ

možnosti studia

Čtyřletý studijní obor s maturitou

obchodní akademie

Chceš získat kvalitní ekonomické vzdělání a třeba rozjet vlastní firmu nebo podnikat v oblasti obchodu? Žádný problém!

Čtyřletý studijní obor s maturitou

veřejnosprávní činnost

Zajímá tě státní správa a jak to funguje na úřadech a obcích? Chceš pracovat ve veřejné správě? Zkus si přečíst víc!

Čtyřletý studijní obor s maturitou

informační technologie

Baví tě programovat, tvořit webové stránky nebo chceš být správcem sítě či grafikem? Přečti si víc o tomhle oboru!

Tříleté prezenční studium VOŠ

Informační technologie

Při studiu je kladen důraz na individuální práci žáka v počítačových učebnách, informačním středisku, na praxi v podnicích. Klíčové je praktické pojetí výuky.

obory bakalářského studia

EkF VŠB-TU Ostrava, detašované pracoviště Valašské Meziříčí
Tříleté prezenční BC studium

NOVÝ OBOR
Účetnictví a daně

Účetnictví stejně jako daně budete umět z pohledu české legislativy včetně mezinárodních aspektů, pokud se přihlásíte na náš nový obor prezenčního studia.

Tříleté prezenční BC studium

podniková ekonomika

Prezenční studium ve studijním programu Ekonomika a management. Specializační profil absolventa je směřován do role podnikatele, ekonoma a manažera firmy.

Třílete KOMBINOVANÉ BC studium

Veřejná ekonomika a správa

Kombinované studium ve studijním programu Veřejná ekonomika a správa, zakončené státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.

tady nás najdete