Přemýšlíte o studiu u nás?

Pomůžeme Vám s tím!

OBCHODKOVINY

studentský blog

Sekretariát:  +420 606 169 943

aktuální dění ve škole

Organizační pokyny v době uzavření školy

Důležité informace pro žáky k výuce během uzavření školy

Během doby, kdy bude škola uzavřena, bude probíhat výuka elektronickou formou. Vyučující jednotlivých předmětů, kde je možné tuto metodu použít, vám zašlou výukové materiály a úkoly k vypracování formou sdílení souborů na portálu Office 365, případně mailem či jinými obdobnými prostředky.

Je nutné, abyste průběžně sledovali vaši školní mailovou schránku v Office 365, kam vám budou informace, odkazy a materiály doručovány.

Vzhledem k potenciálně dlouhé době uzavření školy, prosím, počítejte s tím, že některé tyto úkoly a aktivity mohou být a budou klasifikovány.

Telefon

V době uzavření školy používejte, prosím, pro kontakt pouze toto telefonní číslo:

+420 606 169 943

zablokování čipů

Žákům je během období uzavření školy zakázán přístup do školy. Čipy budou během této doby zablokovány.

školní jídelna

Školní jídelna bude až do odvolání uzavřena. Žáci budou mít automaticky odhlášené obědy po celou dobu výluky.

přípravné kurzy

Přípravné kurzy z MAT a ČJ nebudou po dobu uzavření školy probíhat. Budeme Vás informovat o dalším postupu.

Zrušení výuky do odvolání

Vážení rodiče a žáci školy,

vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se od 11. 3. nebude konat výuka na střední a vyšší odborné škole do odvolání.

Zrušena bude rovněž výuka na bakalářském studiu.

Prosím sledujte další vývoj událostí, změny a aktuální informace budou uvedeny zde.

Mgr. Aleš Kubíček
ředitel

další úspěšná
mobilita studentů

Jsem rád, že jsem měl tu možnost a vybral si zrovna tuto školu.

Cătălin Lupașcu

Jsem rád, že jsem měl tu možnost a vybral si zrovna tuhle zemi a tuto školu. Doporučím ji každému na naší univerzitě.

Cătălin Lupașcu
0
studijních oborů
0
odborných učeben
0
kvalitních pedagogů
0%
absolventů na VŠ

možnosti studia

Čtyřletý studijní obor s maturitou

obchodní akademie

Chceš získat kvalitní ekonomické vzdělání a třeba rozjet vlastní firmu nebo podnikat v oblasti obchodu? Žádný problém!

Čtyřletý studijní obor s maturitou

veřejnosprávní činnost

Zajímá tě státní správa a jak to funguje na úřadech a obcích? Chceš pracovat ve veřejné správě? Zkus si přečíst víc!

Čtyřletý studijní obor s maturitou

informační technologie

Baví tě programovat, tvořit webové stránky nebo chceš být správcem sítě či grafikem? Přečti si víc o tomhle oboru!

Tříleté prezenční studium VOŠ

Informační technologie

Při studiu je kladen důraz na individuální práci žáka v počítačových učebnách, informačním středisku, na praxi v podnicích. Klíčové je praktické pojetí výuky.

obory bakalářského studia

EkF VŠB-TU Ostrava, detašované pracoviště Valašské Meziříčí
Tříleté prezenční BC studium

NOVÝ OBOR
Účetnictví a daně

Účetnictví stejně jako daně budete umět z pohledu české legislativy včetně mezinárodních aspektů, pokud se přihlásíte na náš nový obor prezenčního studia.

Tříleté prezenční BC studium

podniková ekonomika

Prezenční studium ve studijním programu Ekonomika a management. Specializační profil absolventa je směřován do role podnikatele, ekonoma a manažera firmy.

Třílete KOMBINOVANÉ BC studium

Veřejná ekonomika a správa

Kombinované studium ve studijním programu Veřejná ekonomika a správa, zakončené státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.

tady nás najdete