Přemýšlíte o studiu u nás?

Pomůžeme Vám s tím!

Sekretariát:  +420 606 169 943

aktuální dění ve škole

přijímací řízení 2022

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení
do prvního ročníku

obor Veřejnosprávní činnost

Informace k přijetí/nepřijetí uchazeče

PŘIJATÍ

V případě, že

  • jste přijati a máte o uvedený obor zájem, dodejte zápisový lístek v co nejkratší lhůtě, max. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (12. 5. 2022)
  • jste přijati a nemáte o uvedený obor zájem, sdělte nám to prostřednictvím zákonného zástupce v co nejkratší lhůtě na adresu: [email protected]     

Přijatým uchazečům se písemné rozhodnutí o přijetí nevystavuje!

Věnujte, prosím, pozornost těmto formulářům:

Informační schůzka pro rodiče budoucích 1. ročníků

proběhne

21. 6. 2022 v 15:30 hodin

Aula Vyšší odborné školy při Obchodní akademii a VOŠ Valašské Meziříčí, Jičínská 17, Valašské Meziříčí.

Rodiče budou informování např. o stravování, lyžařském kurzu a jiném.

NEPŘIJATÍ

  • V případě nepřijetí máte možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor najdete níže.
  • Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Zákon stanovuje lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.
0
studijních oborů
0
odborných učeben
0
kvalitních pedagogů
0%
absolventů na VŠ

možnosti studia

Čtyřletý studijní obor s maturitou

obchodní akademie

Chceš získat kvalitní ekonomické vzdělání a třeba rozjet vlastní firmu nebo podnikat v oblasti obchodu? Žádný problém!

Čtyřletý studijní obor s maturitou

veřejnosprávní činnost

Zajímá tě státní správa a jak to funguje na úřadech a obcích? Chceš pracovat ve veřejné správě? Zkus si přečíst víc!

Čtyřletý studijní obor s maturitou

informační technologie

Baví tě programovat, tvořit webové stránky nebo chceš být správcem sítě či grafikem? Přečti si víc o tomhle oboru!

Tříleté prezenční studium VOŠ

Informační technologie

Při studiu je kladen důraz na individuální práci žáka v počítačových učebnách, informačním středisku, na praxi v podnicích. Klíčové je praktické pojetí výuky.

tady nás najdete