Obory středoškolského studia

Ekonomické lyceum
Obchodní akademie
Informační technologie
Veřejnosprávní činnost

NOVÝ OBOR

Ekonomické lyceum

Studijní obor: 78-42-M/02 – čtyřleté studium

Odborné předměty jsou ekonomické. Je rozšířena výuka matematiky a cizích jazyků.

Žáci jsou v rámci všeobecných, přírodovědných (matematika, fyzika, chemie…) i odborných předmětů připravováni především pro další studium na jakémkoli typu vysokých škol či vyšších odborných školách. Mají vstupní výhodu na vysokoškolských oborech ekonomie, obchodní správa, mezinárodní vztahy či podnikové finance.

Absolventi mají širokou škálu možností uplatnění. Mohou se věnovat oblastem bankovnictví, účetnictví, marketing, podnikové finance či obchodní analýza a různorodým pozicím ve světě podnikání. Také najdou uplatnění ve vládních organizacích, neziskovém sektoru a korporacích.

Učební plán
Obchodní akademie

Studijní obor: 63-41-M/02 – čtyřleté studium

Absolventi Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ve Valašském Meziříčí mají po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky tyto možnosti uplatnění:

 • nastoupit do pracovního poměru jako odborný ekonomický pracovník
 • samostatně podnikat v oboru obchodu nebo ekonomických služeb
 • organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc
 • nastoupit do pracovního poměru v oblasti veřejné správy
 • pokračovat ve studiu VOŠ na Obchodní akademii Valašské Meziříčí nebo na jiné vyšší odborné škole nebo v jiném pomaturitním oboru
 • pokračovat ve studiu na vysoké škole
Učební plán
Informační technologie

Studijní obor: 18-20-M/01 – čtyřleté studium

Obor je určen především pro žáky, kteří mají zájem nejen o dokonalou znalost hardware počítače, ale také o znalosti z oblastí počítačové grafiky, tvorby webových aplikací, počítačových sítí, programování a databází. Naší snahou je pokrýt co nejširší oblast IT oboru a ve výuce sledujeme ty nejmodernější a nejaktuálnější trendy a technologie (Bootstrap, mobilní aplikace, online marketing).

Absolvent oboru umí navrhnout a vytvořit webové stránky různými způsoby, grafické návrhy (vektorová, rastrová, 3D grafika) a prezentace. V oblasti programování má znalosti v programovacím jazyce Java a umí navrhnout a naprogramovat desktop aplikaci. Orientuje se v problematice počítačových sítí, jejich provozu a zabezpečení.

Jeho znalosti jsou rozšířeny o dovednost psaní všemi deseti a zpracování obchodní korespondence.

Absolventi tohoto oboru mají po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky tyto možnosti uplatnění:

 • nastoupit do pracovního poměru jako odborník v IT, konzultant informačních systémů
 • samostatně podnikat v oboru IT
 • pokračovat ve studiu VOŠ na Obchodní akademii Valašské Meziříčí nebo na jiné vyšší odborné škole v jiném pomaturitním oboru,
 • pokračovat ve studiu na vysoké škole v oboru IT
Učební plán
Veřejnosprávní činnost

Studijní obor: 68-43-M/01 – čtyřleté studium

Absolvent oboru Veřejnosprávní činnost je připraven zejména

 • k uplatnění na různých pozicích spojených s výkonem ekonomických a administrativních činností v organizacích na různých úrovních státní správy,
 • pro výkon ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí, měst a dílčích správních agend územních, ústředních či jiných orgánů státní správy,
 • k uplatnění také jako podnikatel v oblasti ekonomických, obchodně podnikatelských a jiných činností,
 • k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.
Učební plán