Rada žáků

kdo jsme

Jedním z fungujících poradních orgánů školy je Rada žáků. Tvoří ji vždy 2 vybraní žáci jednotlivých tříd. Z těchto zástupců si žáci zvolí svého předsedu, 1. místopředsedu, 2. místopředsedu a tajemníka. Vedení Rady žáků se účastní Studentského summitu ve Zlíně, kde si žáci středních škol navzájem předávají své zkušenosti ze svých škol.

Rada žáků se schází dle potřeby, zpravidla to bývá 4× ročně, se zástupkyní školy a výchovným poradcem. Na svých schůzkách řeší nejen problémy běžného provozu školy, ale např. i nabídku mimoškolních aktivit nebo zlepšení prostor školy.

Předseda

Kryštof Válek, 4.A

1. místopředsedkyně

Maral Zorigt, 3.C

2. místopředseda

Marek Floreš, 2.D

tajemník

Daniel Mikulec, 4.C