Prezentace školy na burze škol

Ve středu 16. listopadu se konala v Bystřici pod Hostýnem burza 33 škol, které nabízely své studijní obory přibližně 170 žákům, jejich rodičům, učitelům a také výchovným poradcům.

Našich šest žáků čtvrtých ročníků představovalo své obory na základě osobních zkušeností, ukazovali vlastní studijní materiály, hotové práce a hovořili o konkrétních získaných dovednostech. Od školy byli vybaveni propagačními materiály a notebookem, někteří si přinesli i vlastní.

Jmenovité poděkování patří Adéle Vráblové a Angelice Maléřové ze 4. C, Radanu Měcháčkovi ze 4. D, Adamu Haldovi a Lukáši Vrabcovi ze 4. A a Nikolasi Búbelovi ze 4. B.

Věřím, že se jim podařilo zaujmout a oslovit několik žáků i rodičů, kteří projevili vážný zájem o studium na naší škole.

Ing. Alena Stibůrková