Stříbro z republikového finále soutěže Ekonomický tým 2022

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2022 hostila Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod republikové finále nejvýznamnější soutěže ekonomicky zaměřených škol Ekonomický tým 2022. Soutěž byla jako vždy pořádána pod záštitou Asociace obchodní akademií ČR. Na přípravě a finančním zabezpečení se podílelo MŠMT, Kraj Vysočina a Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Do finále byly nominovány vítězné týmy z krajských kol – za Zlínský kraj tedy náš tým OAVM ve složení Adéla Foltýnová, Lukáš Goláň a Benjamin Křištof (4.A).

Během prvního dne finále týmy absolvovaly disciplínu Projektová práce, kdy v časovém limitu 300 minut měly zpracovat marketingovou studii na téma Komunikační kampaň naší školy na sociálních sítích. Zadání i hodnocení této části zajistila Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Následující den byly dvě disciplíny. První z nich byl osmdesátiminutový test, v němž 80 otázek mapovalo úroveň znalostí z podnikání, lidských zdrojů, dlouhodobého majetku, financování, finančních trhů, zásobování, práva a informačních technologií. Druhou disciplínou byla prezentace na zadané téma, které soutěžící dostali až na začátku třicetiminutového limitu na přípravu (pomůcky – papír a tužka). Letošní téma znělo: „Otázka pro finančního poradce: Jak naložíte v současné době s dědictvím 1,5 mil.  Kč?“ Prezentaci hodnotila pětičlenná komise složená ze zástupců již výše uvedených institucí.

Náš tým navázal na již dřívější a četná medailová umístění v této soutěži a letos získal 2. místo. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci!!!

Ing. Jaroslav Jiříček