Účast u soudního jednání

Dne 24. listopadu 2022 se měli možnost žáci 2. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnit soudního jednání u Okresního soudu Vsetín, pobočka Valašské Meziříčí. Řešila se náhrada škody pro újmu na zdraví z důvodu vadného výrobku. Problematiku žáci znali již teoreticky, protože tuto část občanského práva mají za sebou v rámci výuky předmětu Právo, který je jejich maturitním.

Pro druhý ročník byly toto soudní jednání již druhým náslechem, protože absolvovali exkurzi k soudu i v prvním ročníku. V budoucnu by se žáci měli zúčastnit také projednání věci trestní. Tato část výuky je u žáků oblíbeným doplněním teoretických poznatků ze školy.

Soudu děkujeme za umožnění náslechu, pro žáky je tato zkušenost velmi zajímavá a přínosná. Těšíme se na další spolupráci s institucemi, které nám umožňují propojit teorii s praxí.

Mgr. Lenka Volková Palátová