Celorepubliková účetní soutěž ve Znojmě

Ve dnech 25. a 26. ledna se uskutečnilo ve Znojmě finálové kolo soutěže MD Dal za účasti 100 nejlepších studentů z 52 škol z celé České republiky.

V prvním dnu soutěžící řešili různé účetní operace podnikatelských subjektů z oblasti majetku, zásob, finančních prostředků, zdrojů krytí aj. v celkovém rozsahu 4 hodin.

Následující den byly teoretické znalosti žáků prověřeny elektronickým testem. Bodový zisk z obou dnů se u každého jednotlivce sčítal a určil jejich konečné pořadí.

Naši školu vynikajícím způsobem reprezentovali Adéla Hurtíková (13. místo) a Lukáš Goláň (37. místo) ze třídy 4.A. O konečném umístění rozhodovaly setiny bodů.

Ve třináctileté historii účasti je umístění školy třetí nejlepší, ale získané celkové body jsou absolutně nejvyšší, což vypovídá o stále zvyšující se úrovni všech účastníků. Potvrzením této skutečnosti je fakt, že téměř všichni zúčastnění obdrží certifikát osvědčující úroveň jejich znalostí z účetnictví.

Oběma žákům děkujeme za výbornou reprezentaci a očekáváme, že v řadách nižších ročníků se najdou následovníci, kteří budou mít zájem věnovat svůj čas studiu nad rámec školních znalostí.

Ing. Alena Stibůrková