Plesání

V sobotu v brzkých ranních hodinách se ozvalo několik velkých ran. To třídním 4. ročníků a všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu, spadly obrovské kameny ze srdcí. Proč?

O den dříve, v pátek 27. ledna, se v prostorách zámku Žerotínů rozezněl klapot dámských střevíčků i naleštěných pánských polobotek. Po covidové pauze to bylo zase tady. PLES! Slovo, které v třídních 4. ročníků vyvolává velmi různorodé pocity. A tyto pocity se na 100 % liší od těch, které si s plesem spojují maturanti. Ti řeší, v jaké róbě oslní, jak originálně si připraví svých 15 minut slávy, kolik budou potřebovat lístků apod. Vyučující naopak zajímá, co se musí dojednat, objednat, zařídit, vyřešit, aby vše dopadlo tak, jak má.

A jak to tedy letos probíhalo? Úvodní slovo měl Mgr. Aleš Kubíček, ředitel školy, programem provázel Mgr. Tomáš Perutka. Návštěvníkům se představil tanečním vystoupením pár Marián Michňa a Karolína Veselá. V hlavním sále hrála hudební skupina KIKS BRASS, v M-klubu to rozjel DJ RADOVAN. K dispozici byl také fotokoutek. Kdo měl hlad či žízeň, mohl se občerstvit v baru, v kavárně, v M-klubu.

Nejdůležitějším bodem programu bylo představení a šerpování maturantů. Každá třída se k tomuto úkolu postavila po svém a podle svých představ. Déčko nezklamalo a jejich vtipné video všechny žáky ukázalo  naprosto jiném světle. Svých 15 minut slávy si rozhodně čtvrťáci užívali a v očích nejen rodičů se zaleskla nejedna slzička dojetí.

To, že máme ve škole pohybově nadané jedince, nám dokázaly tři třídy svým předpůlnočním a půlnočním překvapením. Bylo šokující vidět některé žáky, kteří se po škole mátožně plouží šnečí rychlostí, jaké taneční kreace a v jakém vražedném tempu jsou schopni předvést.

A co by byl ples bez tomboly? Ta nemohla chybět! 339 hodnotných cen našlo své majitele. Vybraní žáci 3.B, které plesání čeká příští rok, se osvědčili nejen jako zdatní prodejci lístků, ale i při vydávání cen.

Ples se vydařil. Všem, kteří byli zaangažováni, patří díky. Největší díl starostí na svých bedrech měla Ing. Alena Stibůrková. Od každého mailu, telefonátu, od každé schůzky se odvíjelo tenké vlákénko, které ona dokázala splést v jeden pevný provaz – REPREZENTAČNÍ PLES.

Hudba dohrála, sál je prázdný… Ale ne nadlouho. Ten rok bleskurychle uteče a z letošních třeťáků budou maturanti. A my se už teď těšíme, čím nás překvapí.

Mgr. Dana Macháčková