Účast u soudního jednání

Dne 1. prosince 2022 se měli možnost žáci 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnit soudního jednání u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí.

Řešila se satisfakce za újmu na důstojnosti. Problematiku žáci znali již teoreticky, protože tuto část občanského práva mají za sebou v rámci výuky předmětu Právo, který je jejich maturitním.

Pro třetí ročník bylo toto soudní jednání již druhým náslechem, protože absolvovali exkurzi k soudu i ve druhém ročníku. V budoucnu by se žáci měli zúčastnit také projednání věci trestní. Tato část výuky je u žáků oblíbeným doplněním teoretických poznatků ze školy.

Soudu děkujeme za umožnění náslechu, pro žáky je tato zkušenost velmi zajímavá a přínosná. Těšíme se na další spolupráci s institucemi, které nám umožňují propojit teorii s praxí.

Mgr. Lenka Volková Palátová