Chystáme se do Dublinu

Zahraniční stáž v Irsku, která proběhne v lednu 2023, si v září zajistilo 17 žáků školy, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením. Do Dublinu odletí již za šest týdnů a budou po dobu 14 dnů vykonávat odbornou praxi ve firmách.

Firmy, stejně jako ubytování v rodinách, zprostředkuje pro žáky organizace ADC College, se kterou škola již několik let úspěšně spolupracuje v oblasti zahraničních mobilit. Žáci budou pracovat na různých pozicích podle studovaného oboru, cílem bude poznat pracovní prostředí zahraniční firmy, uplatnit vědomosti získané ve škole, naučit se novým věcem a zdokonalit se v komunikaci v cizím jazyce. Na stáž jsou žáci připravováni v kurzech angličtiny, které probíhají od října ve škole a vyučující je připravují nejen po odborné stránce, ale i v oblasti irské kultury a reálií. Náplň odborné praxe a také to, co by se měli na stáži naučit, bude obsaženo v dokumentu Learning Agreement, se kterým budou žáci seznámeni před výjezdem stejně jako s obsahem účastnické smlouvy, která je základním dokumentem o účasti žáků na zahraniční mobilitě.

Do Dublinu odletí ve stejném termínu i dvě absolventky naší školy, které stráví v Irsku na stáži ve firmách celkem 3 měsíce a zúčastní se tak mobility Erasmus Pro.

Finance pro krátkodobou i dlouhodobou mobilitu jsou zajištěny z programu Erasmus+.

Ing. Alena Machalová