Na den středoškolákem

V uplynulých třech dnech jsme v naší škole přivítali asi 90 žáků devátých ročníků základních škol v rámci akce „Na den středoškolákem“. Pro všechny naše maturitní obory jsme připravili žákům ukázkové hodiny vybraných předmětů, jako např. Ekonomika, Účetnictví, Programování, Grafika, Právo, Veřejná správa. Tito žáci tak mohli zažít nejen vzdělávací část dne, ale i atmosféru ve škole během přestávek.

Z hodnotících dotazníků jsme se dozvěděli, že se akce žákům velice líbila a pomohla jim v rozhodnutí při volbě školy. Přejeme všem zúčastněným hodně štěstí u přijímacích zkoušek a budeme se těšit na setkání 1. září 2023.

Mgr. Andrea Hlavatá
Mgr. Robert Sigmund