Třetí místo v soutěži DUEL

V pátek 25. listopadu se naši žáci Adéla Hurtíková (4. A), Lukáš Goláň (4. A) a Alžběta Pavelková (4. B) zúčastnili 8. ročníku soutěže DUEL na Ekonomické fakultě VŠB, kterou pořádaly pod patronací děkana společně katedra účetnictví a daní, financí
a podnikohospodářská.

V letošním roce měli žáci za úkol rozhodovat v rámci valné hromady o možném rozdělení zisku, posoudit varianty financování nové investice a reagovat na připomínky auditora. Řešení problematiky předpokládalo práci s analýzou výkazů, ekonomické propočty a zachycení specifických účetních operací. Svoje návrhy, jejich odůvodnění, výhody a nevýhody museli předat k hodnocení formou zápisu v předepsané formě. Na vypracování byl stanoven časový limit 2 hodiny.

Po dobu vlastního vypracování byl pro pedagogy připraven doprovodný program, který v letošním roce představoval návštěvu pivovaru Ostravar s komentovanou prohlídkou vrchního sládka o vaření piva klasickou technologií v jednom z posledních velkých pivovarů, který zachovává původní výrobní postupy.

Závěr soutěže patřil vyhodnocení nejlepších týmů. Ze 14 zúčastněných škol Moravskoslezského kraje s ekonomickým zaměřením a obchodních akademií jsme obsadili třetí místo. Žáci obdrželi věcné ceny, z nichž největší úspěch měla bezdrátová sluchátka. Příprava nad rámec školní výuky se určitě vyplatila.

Možnost přijít do vysokoškolského prostředí, poznat jiný formát soutěže, potkat kamarády – soupeře a vydat ze sebe jen to nejlepší všechny obohatila. Byl to náročný den, ale jeden z těch, na něž se nezapomíná.

Děkujeme všem žákům za příkladnou reprezentaci školy a věříme, že inspirují své spolužáky v nižších ročnících.

Ing. Alena Stibůrková