Beseda s pracovnicí Probační a mediační služby ČR

Dne 3. listopadu 2021 absolvovali  žáci čtvrtého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost besedu s pracovnicí Probační a mediační služby ČR, Mgr. Martinou Krajíčkovou.

Mgr. Krajíčková nám vysvětlila postavení PMS v systému justice, funkci a roli instituce. Popsala nám rozmanité činnosti, kterými se PMS zabývá, objasnila průběh trestního řízení, druhy trestů. Žáky problematika velmi zajímala, měli mnoho dotazů.

Beseda byla velmi poučná a přínosná nejen pro téma trestního práva, z něhož čeká žáky na jaře maturita.

Mgr. Krajíčkové děkuji a věřím v další spolupráci.

Mgr. Lenka Volková Palátová