Výzva k podání nabídky – zajištění dopravy, ubytování a stravování na sportovním kurzu

Zajištění dopravy, ubytování a stravování na sportovním kurzu