Třídní schůzky 3. listopadu

Vážení rodiče,

dne 3. listopadu 2021 od 15:30 hodin se budou konat třídní schůzky. Vstup do školy umožníme rodičům pouze s ochranou dýchacích cest.

Harmonogram:

  • 15:30 h třídní schůzky v kmenových třídách – max. jeden zákonný zástupce žáka.
  • 16-17 h konzultace k prospěchu žáků – rozpis bude na nástěnce ve vestibulu školy.
  • 16:30 setkání Rady rodičů v seminární místnosti (1. patro vpravo, je to vždy jeden rodič za třídu)

Pozor na nedostatek parkovacích míst před školou. Využijte, prosím, parkoviště Masarykova u Studia zdravého spaní.

Konzultovat prospěch nebo řešit jiný problém můžete s námi i přes Bakaláře, mail či telefonicky.

Přejeme klidné podzimní dny.

Mgr. Andrea Hlavatá
zástupkyně ředitele