Školní kolo účetních znalostí

V uplynulých dnech si žáci ze tříd 4. A a 4. B v rámci předmětu EKU  vyzkoušeli své účetní znalosti v 30 testových otázkách on-line formou. Povolenými pomůckami byl účtový rozvrh a kalkulačka pro výpočty. Pro některé žáky byla náročnost vyšší, než očekávali. Průměrná znalostní úroveň byla uspokojivá a nejlepších patnáct, s výsledkem nad 53 %, postupuje do 2. školního kola, v němž budou řešit modelovou studii. Tři nejúspěšnější budou následně vyučujícím připravováni na celorepublikovou soutěž, která se uskuteční v lednu 2022 ve Znojmě.

Ing. Alena Stibůrková