Job shadowing v Handlové

V týdnu od 18. do 22. března byla uskutečněna mobilita pedagogů naší školy ve Střední odborné škole Handlová. V rámci této mobility jsme měli možnost prohlédnout si školu, v níž aktuálně probíhá rozsáhlá přestavba a rekonstrukce, zúčastnit se náslechu v hodinách odborných předmětů, porovnat metody výuky a vyměnit si zkušenosti z pedagogické práce a praxe obou zemí. Věnoval se nám nejen ředitel školy Mgr. Maroš Štorcel, ale také všichni kolegové, s nimiž jsme v rámci job shadowingu přišli do styku.

Tato možnost je výbornou možností poznat nejen vzdělávací program konkrétní školy, ale i srovnat systém středního školství různých zemí.

Letošní mobilita byla zajištěna na základě akreditace, kterou naše škola získala na období 2022–2027.

Job shadowing se uskutečnil v rámci projektu č. 2023-1-CZ01-KA121-VET-000126312 a byl spolufinancován z prostředků Erasmus+. V létě čeká na jednoho absolventa školy tříměsíční pobyt v Dublinu v rámci dlouhodobé zahraniční mobility.

Mgr. Lenka Volková Palátová