Jsme zpátky z Irska!

V sobotu v pozdních večerních hodinách se skupina 15 žáků s doprovodem 2 vyučujících vrátila zpět ze stáže v irském Dublinu, kde strávili 2 týdny prací v zahraničních firmách.

Během mobility byli ubytováni v rodinách zajištěných zprostředkovatelskou organizací ADC College z Londýna, která má však svoji pobočku i v Irsku v Dublinu. Tato organizace žákům zajistila také firmy pro výkon praxe. Jednalo se například o práci v administrativě v jazykových školách, v hotelu, v právních firmách, v ubytovacích službách, ve firmách z oblasti IT apod. Žáci si tak denně procvičovali cizí jazyk a tím se zdokonalovali v odborné i hovorové angličtině, poznali práci a pobyt v jiném kulturním a jazykovém prostředí nejen ve firmách, ale i při komunikaci v hostitelských rodinách.

Poslední den stáže se konala závěrečná certifikace v prostorách ADC Colege, žáci obdrželi certifikáty o absolvování zahraniční praxe a stáž byla tímto ukončena. Dokladem o splnění cílů zahraniční mobility bude pro žáky Learning Agreement a dokument Europass.

Stáž se uskutečnila v rámci projektu č. 2023-1-CZ01-KA121-VET-000126312 a byla spolufinancována z prostředků Erasmus+. Další součástí projektu bude výjezd dvou pedagogů naší školy na Job Shadowing na partnerskou školu na Slovensku a v létě čeká na jednoho absolventa školy tříměsíční pobyt v Dublinu v rámci dlouhodobé zahraniční mobility.

Ing. Alena Machalová