Like Shakespeare

7. března 2024 navštívili studenti druhých ročníků divadelní představení Divadla Bolka Polívky Like Shakespeare.

Toto představení atraktivním způsobem přiblížilo našim studentům tohoto velikána světového divadla. Zároveň mladá generace autorů představení (P. Trtílek, P. Halberstadt) ukázala, že není třeba se obávat tzv. velké klasiky, a divadelními prostředky demonstruje nesmírnou nadčasovost a aktuálnost díla Williama Shakespeara. Prostřednictvím vyprávění samotného Shakespeara se studenti dozvěděli mnohé o jeho soukromém životě i o pozadí vzniku jeho nejslavnějších divadelních her.

Mgr. Pavla Havlová