Cesta za historií nebo budoucností?

V letošním předvánočním čase studenty  1.C a 1.D, 14. prosince, čekala poznávací a vzdělávací exkurze do Uherského Brodu a Starého Města. Proč?

V Muzeu Jana Ámose Komenského si připomenuli letošní 400. výročí napsání jeho nejslavnějšího alegorického díla Labyrint svět a ráj srdce. Přitom se v čase hrou vrátili do skutečné školy za časů Jana Ámose a vyzkoušeli si na vlastní kůži Komenského vyučovací metody. Celou prohlídku pak ukončila expozice novodobých Betlémů nejen z Valašska a Moravy.

A potom už jejich cesta vedla do KOVOZOO ve Starém Městě, jediné kovové ZOO v Evropě, jejímž cílem je ukázat malým i velkým návštěvníkům, že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu mohou vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné.  Vždyť heslem tohoto zařízení je: „Být majákem ve světě recyklace a ekologické osvěty.“  A tak zde kromě kovových zvířat obdivovali také nepřeberné množství exponátů průmyslové a hasičské techniky, secí a žací stroje, mlátičky obilí, fukary i jiné zemědělské stroje z dob našich prarodičů. Zkrátka věci, které z našeho života již vymizely a dnes by skončily zřejmě na smetišti, ale místo toho jejich příběh pokračuje v KOVOZOO.

Ovšem to nejzajímavější je čekalo v KOVÁRNĚ, nejen, že se dověděli vše o historii kovářského řemesla, které spadá až do doby železné, ale mnozí se stali i „opravdovými“ kováři, protože si měli možnost vykovat svůj vlastní hřebík. Nevěříte…

Pavla Havlová a Jitka Gábrlíková