Školní kola účetních znalostí

Stejně jako v minulém školním roce se žáci tříd 4.A a 4.B zúčastnili dvou školních kol, ve kterých testovali své znalosti. Nejdříve všichni prošli v rámci hodin EKU vědomostním testem v Teams v rozsahu 30 otázek. Do druhého kola bylo vybráno 12 nejlepších žáků.

V pondělí 13. listopadu 2023 řešili případovou studii v rozsahu 100 účetních operací z oblasti dlouhodobého majetku, zásob a finančních účtů. Po opravě všech prací jsou výsledky následující:

  1. Tereza Křenková 90,0 bodů
  2. Barbora Holubová 80,0 bodů
  3. Vojtěch Kuběja 74,5 bodů

Blahopřejeme k dosaženým výsledkům a přejeme hodně vytrvalosti a síly při individuální přípravě na celorepublikovou soutěž ve Znojmě, která se uskuteční koncem ledna 2024.

Ing. Alena Stibůrková