Proběhl den otevřených dveří

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2023 proběhly na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole ve Valašském Meziříčí dny otevřených dveří pro zatím nerozhodnuté uchazeče o středoškolské studium.

Celkem nás za tyto dva dny navštívilo 310 zájemců o studium, kdy v pátek jsme školou provedli 208 žáků a během sobotního dopoledne 82 žáků s jejich rodinnými příslušníky.

Největší zájem byl od nerozhodnutých uchazečů o ukázku všech oborů, počtem 91 zájemců, jako druhý se umístil tradiční obor OBCHODNÍ AKADEMIE, o který se zajímalo 82 žáků a o nabízený obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE mělo zájem 65 žáků, dále jsme poskytli informace o oboru VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 33 návštěvníkům.

Nově pro školní rok 2024/2025 otevíráme obor EKONOMICKÉ LYCEUM a na ten se přišlo informovat 33 žáků se svými rodiči.

Všem byla doporučena akce „Na den středoškolákem“, konaná dle jednotlivých oborů ve dnech 28. až 30. listopadu, kde získají náhled do profilových předmětů daných studijních oborů.

Dále jim byly nabízeny přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka k přijímacím zkouškám, které budou na OAVM probíhat v měsících únor a březen 2024.

Stále nerozhodnutým žákům jsme připomněli další termín, kdy k nám můžou zavítat na den otevřených dveří, a to 19. 1. 2024.

Všem uchazečům o středoškolské studium přejeme šťastnou ruku při výběru školy a úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Děkujeme všem studentům a pedagogům, kteří se aktivně podíleli na organizaci dnů otevřených dveří.

Za organizační tým Ing. Elen Válková