Ekologickému dni počasí nepřálo

Přestože předpověď počasí nebyla špatná, nenaplnilo se naše doufání v slunečný den a museli jsme zatnout zuby. Třídy 1. ročníku a 2.A, C, D statečně vyšly 3. 5. do vybraného „terénu“ a snažily se ho zbavit viditelných odpadků. Někde se to povedlo lépe, někde hůře. Jisté je, že po nás zůstala pozitivní stopa a přispěli jsme ke zlepšení okolí Valmezu. Zvlášť stojí za zmínku vyčištění areálu seniorparku, o který se zasloužila třída 1.C. Takže díky všem, životní prostředí vám děkuje.

RNDr. Eva Čtveráčková
koordinátorka EV