2. středoškolský summit ve Zlíně

Dne 26. 4. 2023 jsme se s členy rady žáků, Maral Zorigt (2.C) a Danielem Mikulcem (3.C), zúčastnili 2. STŘEDOŠKOLSKÉHO SUMMITU, setkání zástupců SŠ Zlínského kraje na podporu aktivního studentství.

Jednou z prezentujících byla Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro školství a kulturu, která mluvila o možnostech čerpání peněz z participativního rozpočtu nebo aktuálních výzev dotačních programů Zlínského kraje, např. Programu na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu. Slíbila, že tyto dva projekty by chtěla realizovat i v příštím kalendářním roce.

Velká část akce probíhala formou online diskuze s prezentujícími. Diskuze probíhala i o přestávkách, kdy si zástupci studentských (žákovských) rad vyměňovali zkušenosti a navazovali kontakty.

Necháme se překvapit, jakou aktivitu rada žáků zrealizuje u nás na obchodce.

Mgr. Andrea Hlavatá