Projekt Erasmus 2022/2023

Projekt Erasmus+ 2022-1-CZ01-KA121-VET-000057070

Minulou neděli se ze zahraniční mobility vrátili poslední účastníci letošního projektu Erasmus+. Na tento školní rok byly naplánovány celkem 3 aktivity: krátkodobá mobilita pro žáky třetích ročníků, dlouhodobá mobilita pro absolventy školy a stínování pedagogů pro učitele.

Krátkodobá mobilita proběhla letos v lednu, kdy vyjelo do Irska 17 žáků třetích ročníků na dvoutýdenní praxi ve firmách v Dublinu. Firmy i hostitelské rodiny pro pobyt žáků zajistila organizace ADC College, se kterou škola při organizování projektů dlouhodobě úspěšně spolupracuje. Žáci pobytem v Irsku a prací v zahraničních firmách získali nové zkušenosti, zdokonalili se v hovorové i profesní angličtině a poznali život a kulturu v Irsku.

Ve stejném termínu odletěly do Dublinu i dvě absolventky školy, jejich pobyt v Irsku však byl naplánován až do 16. dubna, tedy na 3 měsíce. Během dlouhodobé stáže měly tak větší příležitost seznámit se s prací ve firmě, která jim byla pro mobilitu zprostředkována opět organizací ADC College. Jedna z nich pracovala v agentuře zabývající se zprostředkováním zaměstnání pro různé profese, druhá byla přidělena jako administrativní pracovnice do jazykové školy v Dublinu. Několikatýdenní pobyt v zahraničí tak přispěl ke zlepšení komunikace v cizím jazyce a v cizím prostředí, ale také k poznání samotného města a jeho okolí se všemi pamětihodnostmi a zajímavostmi Dublinu.

Stínování pracovníků se zúčastnili dva učitelé na slovenské střední odborné škole v Handlové. Ve škole navštívili vybrané vyučovací hodiny podle své aprobace, mohli porovnat používané výukové metody, učební materiály, systém hodnocení žáků, obsah učebních plánů a školních vzdělávacích programů.

Pro tento školní rok je tedy Erasmus+ splněn. Příští rok čeká některé žáky a pedagogy opět výjezd do zahraničí. Zájemci budou mít možnost přihlásit do výběrového řízení v září a pak ty úspěšné bude opět očekávat Dublin.

Ing. Alena Machalová