Státní zkoušky ze zpracování textu 2023

Stejně jako v minulém roce, tak i letos měli žáci naší školy možnost vykonat státní zkoušky ze zpracování textu. Žáci se mají možnost přihlásit ke dvěma různým zkouškám, které garantuje Národní pedagogický institut ČR v Praze a INTERINFO ČR.

Státní zkouška z psaní na klávesnici se skládá ze 3 částí: desetiminutový opis textu z papíru, obchodní dopis do šablony a tabulka. Na tuto zkoušku mají účastnici 90 minut. Státní zkoušku ze zpracování textu v délce 30 minut tvoří kombinace korektury textu, pravopisu a opisu textu.

Absolvováním státních zkoušek získá úspěšný uchazeč vysvědčení dokládající jeho znalosti a zejména dovednosti z písemné komunikace, které podporují efektivní výkon především administrativních činností. Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto vysvědčení vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech.

Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce.

K jarnímu termínu složení státní zkoušky ze zpracování textu se přihlásilo 40 žáků, úspěšnost činila 80 %. Ke státní zkoušce z psaní na klávesnici se přihlásila pouze 1 žákyně 4. ročníku, která ji skvěle zvládla. Všem úspěšným blahopřejeme a věříme, že i v dalších letech se ke zkouškám přihlásí minimálně stejný nebo větší počet našich žáků.

Mgr. Robert Sigmund