Přijímací řízení na VOŠ 2023/2024

Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024 se konají formou přijímacího řízení.

Obchodní akademie a VOŠ vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení ke studiu na VOŠ pro školní rok 2023/2024.

  • uzávěrka přihlášek – 31. května 2023 (přihlášku lze přinést k přijímacímu řízení)
  • termín přijímacího řízení – 15. června 2023, 10:00 hodin, místnost č. 205

Přihlášky:
Běžné přihlášky pro studium VOŠ si vyzvedněte na své střední škole nebo na Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí nebo stáhněte zde:

Přihláška ke studiu

K přijímacímu řízení si přineste:

  • pozvánku k přijímacímu řízení,
  • platný občanský průkaz,
  • studenti, kteří maturovali po odeslání přihlášky, nebo jim následující materiály v přihlášce ke studiu chybí, předloží fotokopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a fotokopii maturitního vysvědčení, která bude ověřena notářem nebo matrikou (nesmí být ověřena školou, které k tomu nejsou kompetentní), součástí přihlášky je také strukturovaný životopis.