Den pro školu

Dnes proběhl první seminář v rámci programu „Den pro školu“, který má za cíl propojení škol a odborníků z praxe.

V rámci volitelného předmětu Projektového řízení se tohoto semináře zúčastnili žáci 3. ročníku. Cílem okruhu z oblasti Marketingu bylo ukázat studentům, jak by měli svůj projekt prezentovat, na co by měli myslet a s jakými nástroji dosáhnou požadovaného cíle. Dalším okruhem bylo samotné Projektové řízení, kde byli žáci seznámeni s tím, jak fungují procesy a projekty ve firmě a s čím se v projektech musí počítat. Poslední část patřila odborně-zábavnému kvízu, ve kterém si žáci ověřili své znalosti. Výherkyní kvízu se stala Tereza Dratvová ze 3.B, která obdržela od přednášejícího 2 vstupenky na sobotní extraligový zápas v házené Handball Club Zubří.

Moc děkuji Štěpánovi Krůpovi za to, že věnoval svůj čas této akci, která byla pro naše žáky, i nás vyučující, přínosná. Budeme se těšit na další podobné projekty v rámci propojení studia a praxe.

Mgr. Robert Sigmund