Školní kolo účetních znalostí I

Ve čtvrtek 6. října žáci tříd 4. A a 4. B psali v hodině UCE a EKU přes platformu Teams znalostní test, který obsahoval 30 otázek. Ze 47 žáků bylo vybráno s nejlepším bodovým ziskem 15. Ve II. školním kole budou řešit modelovou studii s různými příklady výpočtů a účetních operací u podnikatelského subjektu.

Ing. Alena Stibůrková