Školní kolo matematické soutěže

Ve čtvrtek, 10. března 2022, se na naší škole konalo školní kolo matematické soutěže. Účastnilo se jí celkem 30 studentů, a to 18 žáků z 1. ročníků a 12 žáků ze 2. ročníku. Každý ročník tvořil samostatnou kategorii, se svým zadáním. Studenti měli 90 minut na vypracování 5 příkladů. Mohli získat maximálně 25 bodů. První tři studenti z každé kategorie, kteří byli na „bedně“ dostali hodnotné ceny ze školního papírnictví. Všem studentům děkujeme za účast a prvním dvěma z každé kategorie přejeme hodně úspěchů v celostátním kole této matematické soutěže, která se koná v pátek 25. března 2022.

Stupně vítězů:

I. ročník:

1. Vévodová Viktorie, 1. B
2. Pernická Lucie, 1. C
3. Kemlová Tereza, 1. B

II. ročník:

1. Klanicová Aneta, 2. C
2. Di Maio Daniel, 2. B
3. Zeman Tomáš, 2. A

 

Mgr. Marek Zahradníček