Návrat ze zahraniční mobility

V sobotu 5. března 2022 se vrátili ze zahraniční mobility žáci, kteří v uplynulých dvou týdnech sbírali zkušenosti v irském Dublinu. Praxe v zahraničí jim byla umožněna na základě schváleného projektu 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016977 financovaného z programu Erasmus+.

Na stáž bylo vybráno na začátku letošního roku celkem 20 žáků třetích ročníků. Při výběrovém řízení museli prokázat nejen dobrou znalost anglického jazyka, ale také odborných předmětů jako jsou ekonomika, účetnictví, právo nebo informační technologie. V období před výjezdem do Irska absolvovali žáci intenzivní přípravu na stáž zejména v oblasti odborné angličtiny, ale získali i nezbytné informace o historii Irska, kultuře, cestování apod.

Cesta začala 20. února 2022, kdy se celá skupina přesunula vlakem do Prahy a pak letecky do Dublinu. S žáky byli v Irsku po celou dobu dva učitelé, kteří v roli doprovodných osob zajišťovali pro žáky vše potřebné pro úspěšný průběh zahraniční mobility. V Irsku žáci bydleli v rodinách, které jim během celé doby pobytu zajišťovaly potřebné zázemí včetně stravování. Stejně jako firmy pro výkon odborné praxe, i tyto rodiny byly pro žáky vybírány zprostředkovatelskou organizací ADC College, která, ač má hlavní sídlo v Londýně, má i v Dublinu svoji pobočku a může tak pomáhat s organizací zahraničních mobilit. Žáci konali praxi ve firmách z různých oblastí ekonomiky, ať už to byly právní kanceláře, účetní firmy, realitní kanceláře, firmy z oblasti obchodu a služeb nebo informačních technologií. Během praxe plnili žáci předem stanovené úkoly, které jim poslední den praxe zkontrolovali mentoři ve firmách a na základě toho jim pak potvrdili dokumenty Europass a Learning Agreement, které prokazují splnění rozsahu i obsahu zahraniční mobility.

V pátek 4. března 2022 se konala závěrečná certifikace, během které byla celá stáž zhodnocena zprostředkovatelskou organizací ADC, doprovodnými osobami i samotnými žáky. Další den celá skupina odjela z Dublinu zpět do České republiky.

Jako potvrzení o absolvování mobility dostane každý žák certifikát vystavený v ADC College. V certifikátu je uveden termín mobility a také firma, ve které byla odborná praxe konána. Certifikáty i Europassy budou žákům předány na závěrečné diseminaci projektu.

Ing. Alena Machalová, Ing. Josef Krůpa