Výzva k podání nabídky – IT

Dodávka zařízení a vybavení IT