Příkaz ředitele týkající se přítomnosti žáků na vyučování, prázdnin a provozu školní jídelny

Od 14. 10. do 1. 11. 2020 bude na základě  usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 probíhat distanční vzdělávání žáků.

Podrobnější informace k výše uvedenému, provozu školní jídelny a prázdninám viz odkaz.