Proběhla slavnostní imatrikulace U3V

Dne 1. října 2019 se uskutečnila v aule naší školy slavnostní imatrikulace pro zájemce o studium na Univerzitě třetího věku. Studium probíhá pod záštitou Univezity Palackého v Olomouci. Ihned po složení slavnostního slibu posluchači zasedli do lavic posluchárny a zúčastnili se první přednášky z oblasti práva. Následovat budou přednášky z informačních technologií, psychologie a jiných zajímavých oborů.

Přejeme posluchačům i lektorům příjemné chvíle v rámci vzdělávání a vzájemného obohacení.

PaedDr. et Mgr. Věra Facová