Školní kolo účetních znalostí

V polovině listopadu se na naší škole uskutečnilo II. kolo účetních znalostí, v němž 15 žáků ze třídy 4. A a 4. B řešilo různé účetní operace z oblasti dlouhodobého majetku, zásob a finančních prostředků, zejména platebních karet. Této časově náročnější formě předcházel v I. kole znalostní test, který absolvovali všichni žáci oboru Obchodní akademie na počítači. Vyučující provedly opravy  a  výsledek určil následující pořadí s tímto bodovým ziskem:

1. Daniel Svoboda 4. B 42,0 bodů
2. Vendula Smilková 4. B 38,5 bodu
3. Vendula Halamíčková 4. A 37,5 bodu

Všichni tři budou připravováni na celorepublikovou soutěž ve Znojmě, která se uskuteční koncem ledna 2019. Blahopřejeme k vynikajícím výsledkům a přejeme hodně štěstí.

Ing. Alena Stibůrková