Návrat ze stáže v Dublinu

Dva týdny na stáži v Irsku utekly jako voda a první běh projektu Erasmus+ „Volá Dublin a Londýn“ 2018-1-CZ01-KA102-047525 se blížil ke konci.

V pátek 30. listopadu se žáci naší školy, kteří se stáže účastnili, setkali v agentuře ADC College, která stáž zajišťovala. Bylo ještě potřeba vyplnit potřebné dokumenty a také dotazníky, kde žáci vyjádřili svou spokojenost či nespokojenost s prací ve firmách a se zázemím, které jim poskytly jejich „náhradní rodiny“. S prací ve firmách byli všichni víceméně spokojeni a získali spoustu cenných zkušeností, znalostí a vylepšili si svůj projev v anglickém jazyce. Ubytování v rodinách se také obešlo bez větších problémů. Po vyplnění dokumentů následovala závěrečná certifikace, kdy žáci obdrželi certifikát ADC o absolvování stáže. V sobotu 1. 12. se pak všichni po 14 dnech vrátili zpět do České republiky.

První běh projektu bude zakončen závěrečnou diseminací, která proběhne v pondělí 17. prosince 2018. Žáci zde po skupinkách předvedou v anglickém jazyce své prezentace o stáži, ubytování v rodinách, práci ve firmách, a připojí vždy nějaké téma týkající se Irska, popř. konkrétně Dublinu, kde stáž probíhala. Budou hovořit například o dopravě v Dublinu, zajímavých místech v Irsku, životě v Irsku. Závěrečné diseminace se zúčastní žáci 3. ročníků naší školy, protože právě oni se budou moci zapojit do druhého běhu projektu. Ten je naplánován na květen 2019 a žáci budou mít možnost vycestovat na odbornou praxi na dva týdny do Londýna.