Víte, jak se chovat u soudu?

Ano, víme – tak by Vám odpověděli všichni žáci oboru Veřejnoprávní činnost, protože v rámci spojení teorie s praxi navštíví, alespoň jednou za rok soudní jednání, které odpovídá jejich náplni vyučování.

Přítomnost u soudu je výbornou příležitostí jak se vyznat v teoretickém vyučování, konkrétně v občanském soudním a trestním řízení. Žáci sledují na vlastní oči konkrétní kauzu, jak soudce vede hlavní líčení, jaké důkazy předkládají jednotlivé strany a jak nakonec soudce rozhodne. Často jsou pak i přítomni vynesení rozsudku. Vyučující jim předem připomenou pravidla chování u soudu, protože to, co vidí v televizi je hodně zkreslené. Lépe se jim pamatují různé právní termíny, které do té doby se jim zdály nezapamatovatelné, povinnosti svědka, činnost justiční stráže i zapisovatelky.

Prvňáci 24. října 2018 sledovali hlavní líčení, jehož předmětem byla žaloba na vrácení daru. I když jednání bylo odročeno, protože se nedostavila nezletilá žalovaná (byla zastoupena advokátem) a soudkyně ji potřebuje vyslechnout, je zřejmé, že žalobci (její prarodiče) pravděpodobně neuspějí. Samozřejmě, že by všichni chtěli znát rozsudek v této věci, který si vyslechnou v únoru.

Druhý ročník měl možnost sledovat 12. listopadu 2018 složitou kauzu zrušení soudního uložení více než půl milionu korun. Soudce žákům vysvětlil podstatu žaloby, a protože taková kauza dosud souzena nebyla a obě strany trvají na svém výkladu předpisů, bude se žalobce nejspíše domáhat v odvolacím řízení prošetření zamítavého rozhodnutí soudce.

Soudcům můžeme poděkovat za velkou vstřícnost, ochotu vysvětlit kauzy, odpovědět na všechny dotazy, které žáci mají.

PhDr. Ludmila Bělíková, pedagog