Žáci 3. C přihlíželi soudnímu jednání

Dne 12. listopadu 2018 se měli možnost žáci 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnit soudního jednání u Okresního soudu Vsetín. V rámci výuky předmětu Právo se žáci teoreticky seznamují s oblastmi právního řádu ČR velmi široce, protože Právo je jejich předmětem maturitním.

Tentokrát jsme byli přítomni dvěma jednáním, obě pro trestný čin zanedbání povinné výživy.  Vzhledem k tomu, že první obžalovaný je ve výkonu trestu odnětí svobody, byl z věznice dopraven eskortou. Příslušníci vězeňské služby byli také po celou dobu přítomní soudnímu jednání, které bylo pak z důvodu předvolání dalších svědků odročeno.  Obžalovaný v druhém případu neměl platný doklad totožnosti, nebylo tedy možné objektivně zjistit, zda se jedná skutečně o osobu obžalovaného a toto jednání bylo rovněž odročeno.

Soudce byl po skončení jednání ochoten odpovědět žákům na otázky týkající se justice a našeho právního řádu.

Pro žáky byla tato účast u soudního jednání již druhou. K soudnímu jednání chodíme každý školní rok, v prvním ročníku na jednodušší věc občanského práva, v druhém ročníku obvykle na věc trestní, ve třetím a čtvrtém ročníku na složitější věc z občanského práva.

Žáci jsou velmi rádi u soudu v roli veřejnosti, praxe je pro ně přínosným doplněním teoretického studia a mě velmi těší, že o účast u soudního jednání projevují velký zájem. Soudcům velmi děkuji za jejich spolupráci a ochotu přiblížit žákům problematiku práva a justice.

 
Mgr. Lenka Volková Palátová