„Volá Dublin a Londýn“

„Volá Dublin a Londýn“

(Projekt ERASMUS+ 2018-1-CZ01-KA102-047525)

Už příští neděli vyjíždí 15 žáků naší školy v rámci projektu Erasmus+ Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě na čtrnáctidenní zahraniční stáž do irského Dublinu.

Jedná se o žáky 4. ročníků všech oborů, tedy obchodní akademie, informační technologie a veřejnosprávní činnost, kteří před prázdninami úspěšně prošli výběrovým řízením a do Dublinu se tak „nominovali“.

Během 14 dnů strávených v zahraničí budou umístěni na různé pracovní pozice do firem z oblasti IT, organizací veřejného sektoru, ale třeba i z oblasti právních služeb, hotelových služeb apod. Během stáže budou zpracovávat zadané úkoly vyplývající z jednotek výsledků učení ECVET a na konci stáže jejich práci a splnění úkolů zhodnotí mentoři z těchto firem.

Po návratu každý žák získá potvrzení o absolvování zahraniční stáže – Europass, tedy doklad o tom, že se zúčastnil zahraniční mobility a získal tak určité nové znalosti a dovednosti. Ty pak mohou žáci zúročit jednak při dalším studiu na vysokých školách, popř. v budoucím zaměstnání.

Zprostředkovatelskou organizací, která zajišťuje žákům nejen firmy pro zahraniční stáž, ale také ubytování v irských rodinách, je britská ADC College. Veškeré náklady spojené s mobilitou jsou plně hrazeny z projektu Erasmus+.

Tak šťastnou cestu!